Fundusze Europejskie

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 


PROJEKT NR: UDA-POIG.04.04.00-26-010/09-00 

ODLEWNIA ŻELIWA „FANSULD” Spółka jawna
Jacek Postuła, Ryszard Rudziński, Rafał Postuła 
26-200 Końskie, ul. Zielona 22 

Projekt o nazwie: 
„Budowa i uruchomienie nowoczesnej, zautomatyzowanej linii wytwarzania drogowych odlewów żeliwnych nowej generacji” 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 
Priorytet 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 

Całkowity koszt realizacji projektu: 17 287 400 PLN 
Wielkość dofinansowania: 8 451 000 PLN 
Okres realizacji projektu: styczeń 2010 – grudzień 2011 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


INFORMACJA O PROJEKCIE 

W dniu 24 września 2010 roku spółka ODLEWNIA ŻELIWA „FANSULD” Sp. j. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę Nr UDA-POIG.04.04.00-26-010/09-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa i uruchomienie nowoczesnej, zautomatyzowanej linii wytwarzania drogowych odlewów żeliwnych nowej generacji”. 
Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym i 4 Osi Priorytetowej – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Osiągnięto główne cele projektu, w skład których wchodziły: 

  1. Uruchomienie nowoczesnej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej pozwalającej na produkcję drogowych odlewów żeliwnych nowej generacji, w skład której wchodzi:
    • automatyczna linia formierska wyposażona w automat do formowania bezskrzynkowego najnowszej generacji oraz stanowisko wybijania odlewów,
    • Stacja Przerobu Mas wyposażona w najnowocześniejsze dostępne obecnie na rynku światowym urządzenia do przygotowania masy formierskiej,
    • system odpylania zapewniający najwyższą skuteczność oczyszczania odciąganych gazów.

  2. Poprawa jakości odlewów oraz ograniczenie kosztów ich wytwarzania poprzez automatyzację procesu formowania i przygotowania masy formierskiej.
  3. Zmniejszenie materiałochłonności i pracochłonności procesu wytwarzania odlewów, ograniczenie negatywnego wpływu odlewni na środowisko naturalne.


INFORMACJA O PROJEKCIE (pdf) 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronie internetowej:

www.poig.gov.pl